FacebookTwitter

Vladyka concelebrates with Bishop Mstislav at Tikhvin Assumption Monastery

February 15, 2017

February 2/15, 2017: The Feast of The Presentation of the Lord

His Eminence Irénée, Archbishop of Ottawa and Canada, co-served by His Grace Mstislav, Bishop of Tikhvin, celebrated the Divine Liturgy in the Holy Virgin Protection Church Tikhvin Assumption Monastery.

http://www.tikhvin-eparhia.ru/novosti/1128-v-prazdnik-sreteniya-gospodnya-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-pokrovskom-khrame-tikhvinskogo-uspenskogo-muzhsko...